_photos:_ausfluege______
leicht bergauf [grouse mountain : 09.01.2003] [65 : 124]